Özgeçmiş

Eğitim

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, İstanbul

1962-64

Paris Konservatuvarı’nda Yvonne Loriod ile çalışma

1965-66

Odenwaldschule’deki eğitimleri ile eşzamanlı olarak Frankfurt Müzik Yüksek Okulu’nda August Leopolder ile çalıştılar

1967-70

Frankfurt Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi, August Leopolder’e eğitime başladılar

1967-70

Frankfurt Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi’nde eğitime devam ederken, Frankfurt Goethe Üniversitesi’nde paralel olarak psikoloji ve felsefe seminerlerine katıldılar

1970-72

Rudolf Serkin’in daveti üzerine Curtis Müzik Enstitüsü’nde tam burslu olarak kendisiyle solo piyano eğitimine devam ettiler

1973-75

Curtis Müzik Enstitüsü’nde ayrıca, Mieczyslaw Horszowski’den iki piyano eğitimi aldılar

1973-75

New York’taki Juilliard School’da Adele Markus, Claudio Arrau ve Leon Fleischer’le yüksek lisans çalışmalarını tamamladılar

1975-77

Juilliard’daki eğitimlerine paralel olarak Frankfurt Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi’nde de yüksek lisans eğitimini tamamladılar.

1975