Anadolu’da Müzik Eğitimi

Türkiye’de Orff Eğitimi

Carmina Burana adlı eseriyle tanınan Carl Orff sadece önemli bir müzisyen değil, aynı derecede önemli bir eğitimciydi de. Kendisinin geliştirdiği ve “Carl Orff Yaklaşımı” olarak da bilinen Carl Orff-Schulwerk çocuklara temel müzik eğitimi verilmesinde onlara yakın unsurların kullanımını öneren bir metot. Orff Yaklaşımı dilde doğaçlama ve grup halinde müzik yapmayı kullanıyor. Amaç ritim, hareket ve konuşma yoluyla bireyin içindeki yaratıcı gücü ortaya çıkarmak için farklı sanat dallarından yararlanmak.

Orff Schulwerk in Turkey – First Approach

Turkey was introduced to Orff-Schulwerk as early as 1938. Paul Hindemith and Dr. Eduard Zuckmayer acquainted Orff-Schulwerk and its instruments with the students of the Gazi Educational Institute.

Composer and pedagogue Muzaffer Arkan knew that the promotion of Orff-Schulwerk would be successful on the basis of Turkish music and culture. In collaboration with Ankara Maarif College (now TED) brought many instruments donated by Carl Orff to Turkey. Sadly, the implementation eventually proved to be ineffective: The Orff Approach needs to be integrated into an existing educational system in order to become permanent.

Erken Yaşta Müzik Eğitimi

Yaratıcılık ve duygusal zekânın yerleştiği 3 ile 8 yaşları arasında bir çocuğun yetenekleri hızla ve doğal olarak gelişir. Bilimsel verilere bakıldığında bir çocuğun bu dönemdeki algılama kapasitesi bir yetişkininkinden 2,5 kat fazladır. Dolayısıyla müzik eğitiminin okul öncesi çağda başlaması ve büyük bir özenle ele alınması azami önem taşır. Erkan yaşta müzik eğitimi çocuğun müzik dışındaki eğitim kapasitesini de doğrudan etkiler. Orff Metot’unun özellikle devlet ana sınıfları ve ilkokullarında uygulanması gelecek nesillerin estetik ve sanatsal bakışlarının gelişmesini destekleyerek hem müzik hem de genel eğitim dalları açısından da büyük fırsatlar sunmaktadır.

Orff Eğitimiyle İlgili Bilgiler

Pekineller, Carl Orff Anadolu Eğitim Sistemi’ni oluşturarak, Orff Yaklaşımı’nın Türkiye’deki tüm devlet okullarında uygulanması için Eğitim Bakanlığı ile işbirliğine girdi. Bu sistem, 2010 yılından bu yana Türkiye-Avusturya-Almanya üçgeninde gerçekleşen bir işbirliğiyle projenin kalıcılığını sağlayan adımlarla ilerlemektedir. Bu düşünceden hareketle, Carl Orff Anadolu Eğitim Sistemi girişimi Finansbank’ın sponsorluğuyla da yeni bir ivme kazanmış ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokoller çerçevesinde, 2016-2017 akademik eğitim yılında Türkiye’den 150 hocanın arasından seçilen üç genç müzik eğitimcisi, kendilerine sağlanan bursla Salzburg’daki Mozarteum Üniversitesi Orff Enstitüsü’nde Schulwerk konusunda eğitim alma fırsatını elde etmiştir. 2017 Eylül’ünden bu yana, bu üç eğitimci Anadolu şehir ve köylerindeki diğer öğretmenlere iki yıllık bir kurs programı çerçevesinde Orff Yaklaşımını öğretmek ve bilgilerini paylaşmak için çalışmaktadırlar. Böylelikle yerel müzik öğretmenleri bu sistemi okullarında kullanırken, yeni başlayan hocalara da bu beceri ve bilgiyi aktarmaktadırlar. Yaratılan domino etkisiyle Orff-Schulwerk’in binlerce çocuğa ulaşması sağlanmaktadır. Güher ve Süher Pekinel Anadolu Orff Müzik Eğitimi projesi bugüne kadar yaklaşık 455 bin çocuğa ulaşmıştır. Günümüzde ise bu sayı, katlanarak artmaktadır.

Carl Orff Anadolu Eğitim Sistemi ve Türkiye’de Orff-Schulwerk’le ilgili ayrıntılı bilgi Andante dergisinin Haziran 2015 sayısında yayımlanan “Türkiye’de Müzik Eğitimi ve Orff Yaklaşımı” adlı makaleden edinilebilir.