Güher & Süher Pekinel Müzik Bölümü

Güher ve Süher Pekinel Müzik Bölümü, açılışını, 2006-2007 öğrenim yılında, okulun tüm Türkiye’den seçilen çok yüksek algılama kabiliyeti olan çocukların müziğe ve sanata gösterdikleri büyük ilgi patlaması sonucu gerçekleşti. Öğrencilerin her türlü enstrümana, onları yönlendiren bilinçli hocalara, verimlilik içeren bir ortama ihtiyaçları vardı.

İngilizce dilinde yatılı eğitim veren TEVİTÖL, üç aşamalı bir süreçle Türkiye’nin dört bir yanından üstün yetenekli öğrencileri kabul eden bir eğitim kurumudur. Güher & Süher Pekinel Müzik Bölümü, müzik eğitiminin yanı sıra, eğitim hayatına daha geniş çerçevede sağladığı katkıya duyulan inançla okul bünyesinde kuruldu.

Okulda bir bina sanat bölümü olarak tasarlandı. Bu bölüm tüm akustik ve havalandırma problemleri tamamlanmış olarak hizmet veriyor; günümüzde,

o          11 çalışma odası (piyanolu)

o          4 Müzik Ders odası

o          1 Elektronik kayıt odası

o          1 Oda müziği çalışma odası

o          1 kütüphane ve arşiv

o          1 Enstrüman odası

o          1 Kuyruklu Piyanolu Konser Salonu 

Pekineller’in en büyük arzusu, gençlerin sanatla iç içe olmalarını sağlayarak onların içlerindeki yaratıcı gücü keşfedip, deneyimleyip yönlendirmeyi öğrenmeleri ve kendi duygusal ve entelektüel dengelerini bularak, bilinçli bireyler olarak akademik hayatlarına devam etmeleri. Her biri bir enstrüman çalmayı öğrenen gençler, solist olarak veya oda müziği konserleri veriyor, armoni ve dünya müzik tarihi konularında temel kavrayışa sahip oluyor. Bu etkinlikleri okul sonrası da sürdürerek, üniversite döneminde ve sosyal çevrelerinde müzik ile yetişmeleri, paylaşarak sosyalleşmelerine ve bilinçli bireyler olarak dünya kültürüne vakıf olmalarını da sağlamaktadır. Kendinin ve becerilerinin farkında gençler olarak, sorunlara etkili çözümler üretirken, daha mutlu bireyler olarak yaratıcılıklarını farklı alanlara da taşıyabiliyorlar.

TEVİTÖL, Türkiye’de, konservatuvardan on iki eğitimcinin 190 öğrenciye enstrüman, müzik tarihi, müzik teorisi ve koro eğitimi veren tek okul. Bir orkestra için gerekli 70’e yakın enstrüman öğretmenlerle birlikte seçilerek alındı ve donanımlı 2 odada muhafaza edilmektedir. Hepsi kendi alanında uzman olan hocalarımız, Türkiye ve Avrupa’da eğitim görmüş müzisyenler, konservatuar öğretmenliklerinin yanısıra konser hayatlarında da etkinler.

Mezuniyetlerinde kendilerine verilen Müzik Bölümü Başarı Belgesi Harvard, Stanford, Princeton gibi dünyanın saygın üniversitelerine kabul edilme şanslarını artırken burs almalarına da kapı açıyor. Harvard, Stanford, Colombia gibi üniversitelerde burslu okuyan bazı öğrencilerimiz, üniversite orkestralarına seçilerek orada müzikli hayatlarına da aktif olarak devam ediyorlar.