Türkiye’de Orff Schulwerk – Hindemith'ten bugüne

Prof. Dr. Ulrike Junmair – Avusturya Orff-Schulwerk Derneği Başkan Yardımcısı

Türk müziği pedagojisi açısından Türkiye’de Orff-Schulwerk bir başarı öyküsü… 2002 yılında “Orff-Schulwerk Eğitim ve Danışma Merkezi”nin kurulması, Orff-Schulwerk’in Türkiye’deki gelişimi için kuşkusuz en önemli kilometre taşıdır. Merkez uzun yıllardır seminerler vermekte, bilgilendirmeler yapmakta, dergi ve kitaplar yayınlamakta ve eğitim kurumlarıyla iletişimini sürdürmektedir.

Tamamını okumak için tıkayınız