Symphonic Dances From West Side Story with Pekinels

Çıkış Tarihi

1993

Amazon

Video

Video

Video

Video

Eserler:

BernsteinBatı Yakasının Hikâyesi’nden Senfonik Danslar
G. GershwinÜç Prelüd
B. Bartók: İki Piyano ve Perküsyon için Sonat