Müzik Üzerine Düşünceler

Hayat yolu, bireyin bilgeliği ve yaratıcılığı, ayrıca kendini keşfederken duyular döngüsü içindeki sonsuz ahenk arayışıdır.

Bu yolculukta her sanatçı kendi gizemini çözerek gelişiminin farkına varır. İnsanın mükemmeli arayışı ve idealleri de insanlık var olduğu sürece devam edecek. Sanat bu yolculukta bize bahşedilmiş bir armağan. Müzik, diğer sanat dallarında olduğu gibi, yaratıcılığı, şeffaf düşünceyi ve hoşgörüyü teşvik ederken, zihin ve ruhu birleştirerek düşünmenin değişik katmanlarını daha da derinleştirir. Sıradanlığın giderek daha da hâkim olduğu bu dünyada ruhumuzun her zamankinden daha çok beslenmeye ihtiyacı var. Müziğin mantıksal yapısı ve büyük duygusal gücü insanlara geçmez, müzik hayatlarımızı aydınlatmaz ve sihirli anlar yaratamasaydı dünyanın hali ne olurdu?