Bernstein - Gershwin - Bartók Recitals

Çıkış Tarihi

1997

Amazon

iTunes

Video

Video

Video

Video

Eserler:

Bernstein: Batı Yakasının Hikâyesi’nden Senfonik Danslar
G. Gershwin: Üç Prelüd
B. Bartók: İki Piyano ve Perküsyon için Sonat