Andante

First for TEVİTÖL, first for Turkey!, 13.09.2012

MEB TTK tarafından onaylanan müzik dersleri 2 ders saatine çıkarıldı…

2006 yılında TEVİTÖL nezdinde kurulan Güher – Süher Pekinel Müzik Bölümü’nde tüm öğrenciler, profesyonel müzik çalışmalarına devam eden ve konservatuarda öğretim üyesi olarak görev yapan öğretmenler tarafından eğitiliyorlar. Öğrenciler bölüme seçilirken, müzikalite duyumlarını içeren sınav sonrasında, genel müzik eğitimi, solfej ve dünya müzik tarihi derslerini kapsayan programa dahil oluyorlar.

Güncel bir eğitim ile müzik dersini mümkün olan en üst seviyeye yönlendirmek, yeni eğitim sistemlerini oluşturmak ise müzik bölümünün ana amacını teşkil ediyor. TEVİTÖL’de bir enstrümana hakim olarak, teknik kapasitelerine hapsolmayan, içlerinde var olan derinliklerine müzikle inebilen, kendi yaratıcılık potansiyelini ve farklı oda müzik eserlerini paylaşarak kendileri ve sosyal çevreleriyle daha barışık, yumuşak, insancıl ilişkiler sürdüren öğrenciler yetiştirilmekte…

Beyindeki düşünsel ve duygusal lobların gelişmesinde müzik eğitiminin oldukça önemli olduğunu bildiren TEVİTÖL, kendi bünyesinde iki yıl kompozisyon eğitimi aldıktan sonra Amerika’nın Minnesota eyaletinde, ‘Siyaset Bilimi ve Kompozisyon’ dallarında tam burs kazanarak çalışmalarını sürdüren Egemen Kesikli’yi örnek olarak gösteriyor. Egemen Kesikli’nin 2011 yılında “Minnesota Music Collegiate Composition Contest” birinciliği, “Twelve Days in Ecstacy”eseri ile Oda Müziği Birinciliği, “A. James & Paula Nelson Composition Competition”, “2011 Young Composers Competition” birincilikleri TEVİTÖL’ün verdiği eğitim kalitesini yansıtıyor. TEVİTÖL Müzik Bölümü, 2012 & 2013 Akademik Yılı itibari ile, MEB Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanan müzik eğitim program kapsamında hazırlık sınıfı ile 9. ve 10 sınıflarda müzik dersi, müziksel işitme, okuma, yazma ve müzik tarihi derslerini ise haftada 2 saate yükseltti.

Enstrüman dersleri ise haftada 1 saat olarak belirlendi ve notla değerlendirme yapan e-okul not sistemine geçiş yapıldı. Diğer okulların müzik dalında e-okul not sistemine geçebilmeleri için, her türlü yardım ve işbirliğine hazır olan TEVİTÖL Müzik Bölümü, 2012 & 2013 Akademik Yılı’nda müzik eğitiminde çıtayı yükseltmeye devam edecek.

Daha fazla bilgi için: